transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Takeover-reglerna : en kommentar

Författare och institution:
Rolf Skog (Juridiska institutionen); Göran Nyström (-); Erik Sjöman (-); Robert Ohlsson (-)
ISBN:
9789139015512
Antal sidor:
358
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Norstedts Juridik
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
NASDAQ OMX Stockholms och Nordic Growth Market NGM:s regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeover-reglerna) har genomgått en omfattande revidering och gäller i ny lydelse sedan den 1 oktober 2009. Näringslivets Börskommitté utfärdade i anslutning därtill också nya, motsvarande regler för offentliga uppköpserbjudanden på First North, AktieTorget och Nordic MTF (NBK-reglerna). Göran Nyström, Robert Ohlsson och Rolf Skog utgjorde den arbetsgrupp som på Näringslivets Börskommittés uppdrag svarade för revideringen av takeover-reglerna och framtagandet av NBK-reglerna. Erik Sjöman biträdde gruppen i dess arbete. I Takeover-reglerna - En kommentar kommenteras takeover-reglerna samt ges en översikt över NBK-reglerna och de väsentligaste skillnaderna mellan regelverken.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
177370
Posten skapad:
2013-05-24 16:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007