transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Takeover-reglerna : en kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och börsernas takeover-regler

Författare och institution:
Göran Nyström (-); Robert Ohlsson (-); Erik Sjöman (-); Rolf Skog (Juridiska institutionen)
ISBN:
9789139017196
Antal sidor:
432
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Norstedts Juridik AB
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I detta uppdaterade verk kommenteras NASDAQ OMX Stockholms och Nordic Growth Market NGM:s regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeover-reglerna) samt ges en översikt över Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på First North, AktieTorget och Nordic MTF. Verket inkluderar också en kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA). Denna tredje upplaga av verket behandlar de reviderade takeover-regler som började gälla den 1 juli 2012 och är ajourförd per den 1 januari 2013 med avseende på bl.a. Aktiemarknadsnämndens avgöranden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Ytterligare information:
3 uppl.
Postens nummer:
177367
Posten skapad:
2013-05-24 16:18
Posten ändrad:
2013-08-21 10:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007