transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Cauchy problem for systems in L- and Lipschitz-spaces

Författare och institution:
Philip Brenner (Matematiska institutionen, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola, ISSN 0366-8746; nr 103
ISBN:
9971-0-0324-4
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1970
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
177344
Posten skapad:
2013-05-24 13:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007