transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Executive Compensation -The Role of Largest Owners and Board of Directors in Sweden

Författare och institution:
Niuosha Samani (Företagsekonomiska institutionen)
Antal sidor:
79
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Datum för examination:
2012-08-31
Tidpunkt för examination:
10.15
Lokal:
CG-salen, Vasagatan 1, HAndelshögskolan vid Göteborgs universitet
Opponent:
Dr Mari Paananen, Accounting and Audting Research Centre, Brunel University, UK
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
CEO compensation, ownership structure, board structure, Sweden, control, DVR
Postens nummer:
177305
Posten skapad:
2013-05-24 08:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007