transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Port strategies for pre-emptive defence of market share under changing hinterland transport system performance

Författare och institution:
Arne Jensen (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik); Rickard Bergqvist (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik)
Publicerad i:
International Journal of Shipping and Transport Logistics, 5 ( 4/5 ) s. 432-448
ISSN:
1756-6517
E-ISSN:
1756-6525
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Main deep sea ports that are market leaders in their regions will continuously defend their market shares. The most constructive way of defending market shares is to predict changes of important competitive factors in the markets and to react to factors representing threats by developing preemptive defence strategies. Two main competitive factors in the hinterland of main deep sea ports have been identified: the improving performance of road-rail intermodal transport systems and the development of new dedicated port hinterland transport systems, e.g., systems based on dry ports and direct rail shuttles. This paper analyse whether these two competitive factors in the focal port’s hinterland will represent future threats to the port’s market share of intercontinental container flows and derives effective pre-emptive strategies for the focal port’s defence of its market share in competition with other main deep sea ports.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
significant sustainable; competitive advantage; market entry ability; hinterland transport; hinterland strategies
Postens nummer:
177132
Posten skapad:
2013-05-21 08:38
Posten ändrad:
2015-12-15 08:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007