transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Household Decision Making, Time Preferences, and Positional Concern: Experimental Evidence from Rural China

Författare och institution:
Xiaojun Yang (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Economic studies (online), ISSN 1651-4297 ; nr 212
ISBN:
978-91-85169-77-1
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Datum för examination:
2013-06-05
Tidpunkt för examination:
10:15
Lokal:
Sal E44,Institutionen för nationalekonomi med statistik, Vasagatan 1
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
For abstracts, see full text thesis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
individual decisions;, joint decisions;, intertemporal choices;, Convex Time Budget;, relative influence;, patience;, time-consistency;, choice shifts;, own decisions;, predictions;, decisions for spouse;, positional concern;, gender;, household expenditures;, visible goods;, rural China;
Postens nummer:
177113
Posten skapad:
2013-05-20 16:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007