transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psykiatrisk tvångsvård och nolltolerans mot suicid

Författare och institution:
Lotta Vahlne Westerhäll (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar, Festskrift till Anna Hollander, s. 343 – 359
ISBN:
9789139016649
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Norstedts Juridik AB
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
177103
Posten skapad:
2013-05-20 14:54
Posten ändrad:
2013-06-14 12:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007