transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rättsanalyser avseende Graviditetspenning- och föräldrapenningförmåner

Författare och institution:
Lotta Vahlne Westerhäll (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Lexino, Karnovgroup ,
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
177095
Posten skapad:
2013-05-20 14:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007