transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Gonorrhea in children--a sexually transmitted disease].

Gonorré hos barn--en sexuellt överförd sjukdom.

Författare och institution:
B. Lindemalm-Lundstam (Medicinska institutionen)
Publicerad i:
Läkartidningen, 85 ( 24 ) s. 2197-8
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1988
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
Child, Child, Preschool, Female, Gonorrhea, transmission, Humans, Incest, Male
Postens nummer:
177026
Posten skapad:
2013-05-17 13:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007