transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Digital knowledge sources

Författare och institution:
Harshida Patel (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Maria Schaufelberger (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Oral presentation , 2012 ( Aug )
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Ytterligare information:
Detta presentation var ett led i forskarens tredje uppgift och öka medvetenhet hos kilinist arbetande sjuksköterskor för att implementera evidens baserad kunskap i deras vardaliga arbete.
Postens nummer:
177008
Posten skapad:
2013-05-16 17:09
Posten ändrad:
2016-06-10 11:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007