transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pre-Intervention Considerations When aiming to Increase Physical Activity and Exercise in patients with Chronic heart failure

Författare och institution:
Harshida Patel (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); N.M. Albert (-); Mats Börjesson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
European Journal of Heart Failure Supplements (2013) , 12 ( Supplement 2013 ) s. S73–S325; P1677
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Ytterligare information:
POSTER SESSION: CLINICAL Saturday 25 May – Tuesday 28 May 2013 10.1093/eurjhf/hst009
Postens nummer:
176984
Posten skapad:
2013-05-16 14:31
Posten ändrad:
2016-06-10 13:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007