transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Young children's screen habits are associated with consumption of sweetened beverages independently of parental norms.

Författare och institution:
Steingerdur Olafsdottir (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Gabriele Eiben (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Hillevi Prell (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Sabrina Hense (-); Lauren Lissner (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Staffan Mårild (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Lucia Reisch (-); Christina Berg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
International journal of public health, 59 ( 1 ) s. 67-75
ISSN:
1661-8564
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
OBJECTIVES: This study investigated the associations between children's screen habits and their consumption of sweetened beverages. Because parents might be disposed to regulate their child's screen and dietary habits in a similar direction, our specific aim was to examine whether these associations were independent of parental norms. METHODS: In the Swedish sample of the European Identification and prevention of dietary and lifestyle-induced health effects in children and infants (IDEFICS) study, parents filled in questionnaires about their 2 to 9-year-old children's (n = 1,733) lifestyle and diets. RESULTS: Associations between screen habits and sweetened beverage consumption were found independent of parental norms regarding sweetened beverages. A longitudinal analysis revealed that sweetened beverage consumption at 2-year follow-up was predicted by exposure to commercial TV at baseline (OR 1.4, 95 % CI 1.1-1.9). Cross-sectional analysis showed that the likelihood of consuming sweetened beverages at least 1-3 times per week increased for each hour/day watching television (OR 1.5, 95 % CI 1.2-1.9), and for being exposed to commercials (OR 1.6, 95 % CI 1.3-2.1). TV viewing time and commercial exposure contributed to the associations independently of each other. CONCLUSIONS: The results strengthen the assumption that it is possible to influence children's dietary habits through their TV habits.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
Nyckelord:
Children, Television, Advertisements, Soft drinks, Parents, Family, Food habits
Postens nummer:
176977
Posten skapad:
2013-05-16 13:58
Posten ändrad:
2014-04-03 13:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007