transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Valuable eye opener for interns].

Ogonöppnare av värde för AT-läkare.

Författare och institution:
Antovan K Seyedi Honarvar (-); Robert Rudäng (-); Caterina Finizia (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar); Lisa I M Olsson (-); Tommy Anderson (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 108 ( 50 ) s. 2664
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Nyckelord:
Clinical Competence, Humans, Internship and Residency, Ophthalmology, education, Primary Health Care, Questionnaires, Sweden
Postens nummer:
176956
Posten skapad:
2013-05-16 10:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007