transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Poesi och psykiatri. 16 essäer om det förra sekelskiftets ryska symbolistkultur

Författare och institution:
Magnus Ljunggren (Institutionen för språk och litteraturer)
ISBN:
978-91-7331-488-6
Antal sidor:
188
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Carlssons
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
176857
Posten skapad:
2013-05-14 13:45
Posten ändrad:
2013-05-28 11:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007