transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om landskapsnamnen Markerna och Dal

Författare och institution:
Henrik Janson (Historiska institutionen)
Publicerad i:
Hembygden : Dalslands fornminnes- och hembygdsförbunds tidskrift, 2000 s. 53-65
ISSN:
0346-6132
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Rättshistoria
Nyckelord:
Markerna, Dal, Dalsland, Sveriges äldsta territoriella indelning
Postens nummer:
176847
Posten skapad:
2013-05-14 12:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007