transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Äkta förfalskning åter bevismaterial. Annotationes ex scriptis Karoli

Författare och institution:
Henrik Janson (Historiska institutionen)
Publicerad i:
Scandia: Tidsskrift foer historisk forskning, 67 s. 41-60
ISSN:
0036-5483
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturstudier
Nyckelord:
Biskop Karls annotationer, Olof Rudbeck d.ä., Johannes Schefferus, Olof Verelius, Gamla Uppsala domkyrka
Postens nummer:
176843
Posten skapad:
2013-05-14 12:24
Posten ändrad:
2013-05-14 12:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007