transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Natur- och kulturmiljövård i konflikt eller samverkan : referat och reflektioner kring ett seminarium

Agenda kulturarv. Västra Götaland, Publikation / Länsstyrelsen Västra Götaland, 1403-168X – 2003:7

Författare och institution:
Henrik Janson (Historiska institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Länsstyrelsen Västra Götaland
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Fysisk geografi
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Annan samhällsbyggnadsteknik
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria ->
Teknik och kultur
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
HUMANIORA ->
Konst ->
Arkitektur
Nyckelord:
Agenda Kulturarv (projekt), Kulturminnesvård: Sverige, Miljöfrågor och naturskydd: Sverige
Postens nummer:
176841
Posten skapad:
2013-05-14 11:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007