transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Maskulinitet och sexualiserat våld i krig och fred

Författare och institution:
Maria Eriksson Baaz (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning); Maria Stern (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD))
Publicerad i:
Internationella relationer - könskritiska perspektiv. Paulina de los Reyes, Maud Eduards, Fia Sundevall (red.) , s. 113-128
ISBN:
9789147097470
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Internationella relationer är en introduktion till genusanalytiska frågeställningar och tolkningar av den internationella ordningen. Boken belyser vikten av könskritiska perspektiv på internationella relationer och ger exempel på skilda sätt att förstå och förklara den internationella ordningens betydelser för människors liv i olika delar av världen. Här ställs frågor om hur globalisering och konflikter samspelar med föreställningar om manligt och kvinnligt. Författarna analyserar och diskuterar könskodade maktstrukturer och ojämlik resursfördelning - både lokalt och globalt. Med utgångspunkt i IR-fältets klassiska temaindelningar lyfter artiklarna fram nya perspektiv och problem, vilket vidgar och fördjupar förståelsen av fältet, såväl vetenskapligt som politiskt. Internationella relationer - könskritiska perspektiv vänder sig till studenter i internationella relationer och angränsande ämnen, men också till andra som är intresserade av könskritiska tolkningar av hur den internationella ordningen fungerar.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Sexualiserat våld, militären, maskulinitet, genus
Postens nummer:
176836
Posten skapad:
2013-05-14 09:32
Posten ändrad:
2013-05-14 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007