transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cell salvage of cardiotomy suction blood improves the balance between pro- and anti-inflammatory cytokines after cardiac surgery.

Författare och institution:
Jakob Gäbel (-); Martin Westerberg (-); Anders Bengtsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Anders Jeppsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
European journal of cardio-thoracic surgery : official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery, 44 ( 3 ) s. 506-11
ISSN:
1873-734X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
OBJECTIVES: The inflammatory response after cardiac surgery is characterized by a profound release of pro- and anti-inflammatory cytokines. Recent data suggest that the balance between pro- and anti-inflammatory cytokines is of greater importance than the absolute levels. Retransfusion of unwashed cardiotomy suction blood contributes to the inflammatory response, but the balance between pro- and anti-inflammatory cytokines in cardiotomy suction blood and whether cell salvage before retransfusion influences the systemic balance have not been investigated previously. METHODS: Twenty-five coronary artery bypass grafting patients were randomized to either cell salvage of cardiotomy suction blood or no cell salvage before retransfusion. Plasma levels of three anti-inflammatory cytokines [interleukin (IL)-1 receptor antagonist, IL-4 and IL-10] and two proinflammatory cytokines (tumour necrosis factor-alpha and IL-6), and the IL-6-to-IL-10 ratio was measured in cardiotomy suction blood before and after cell salvage, and in the systemic circulation before, during and after surgery. RESULTS: Plasma levels of all cytokines except IL-4 and IL-10 were significantly higher in cardiotomy suction blood than in the systemic circulation. The IL-6-to-IL-10 ratio was 6-fold higher in cardiotomy suction blood than in the systemic circulation [median 10.2 (range 1.1-75) vs 1.7 (0.2-24), P < 0.001]. Cell salvage reduced plasma levels of cytokines in cardiotomy suction blood and improved the systemic IL-6-to-IL-10 ratio 24 h after surgery [median 5.2 (3.6-17) vs 12.4 (4.9-31)] compared with no cell salvage (P = 0.032). CONCLUSIONS: The balance of pro- and anti-inflammatory cytokines in cardiotomy suction blood is unfavourable. Cell salvage reduces the absolute levels of both pro- and anti-inflammatory cytokines in cardiotomy suction blood and improves the balance in the systemic circulation after surgery.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Postens nummer:
176820
Posten skapad:
2013-05-13 15:38
Posten ändrad:
2015-02-12 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007