transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Consistency statements in semi-euclidean systems

Författare och institution:
Martin Kaså (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Workshop on Intensionality in Mathematics, Lund, May 11-12,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
In logical systems where the axioms and rules of inference are allowed to change over time - like in Jeroslow's Experimental Logics - a reasonable definition of theoremhood makes it possible for the statement of the system's consistency to be among its theorems. The talk discusses examples of this, the intension of such statements and knowability of consistency.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Logik
Nyckelord:
experimental logic, Delta-0-2, consistency statements
Ytterligare information:
http://www.fil.lu.se/institutionen/anknuten-verksamhet/konferenser/workshop-on-intensionality-in-mathematics/
Postens nummer:
176789
Posten skapad:
2013-05-12 15:07
Posten ändrad:
2013-06-19 13:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007