transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Circulating eosinophil progenitors express major trafficking related molecules and are more activated compared to mature eosinophils in patients with asthma

Författare och institution:
You Lu (Krefting Research Centre); Carina Malmhäll (Krefting Research Centre); Margareta Sjöstrand (Krefting Research Centre); Madeleine Rådinger (Krefting Research Centre); Bo Lundbäck (Krefting Research Centre); Jan Lötvall (Krefting Research Centre); Apostolos Bossios (Krefting Research Centre)
Publicerad i:
Clinical and Translational Allergy, 3 ( Suppl 1 ) s. P7
ISSN:
2045-7022
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Ytterligare information:
© 2013 Lu et al; licensee BioMed Central Ltd. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Postens nummer:
176772
Posten skapad:
2013-05-10 09:08
Posten ändrad:
2014-05-02 08:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007