transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Maxillomandibular registration and occlusal morphology

Författare och institution:
Tore Tangerud (-); Gunnar E Carlsson (Institutionen för odontologi); Anders Johansson (-)
Publicerad i:
A textbook of fixed prosthodontics : the Scandinavian approach; 2. ed., ; Editors: Nilner K, Karlsson S, Dahl BL, s. 282–308
ISBN:
978-91-7205-796-8
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
Articulators, occlusal morphology, occlusal vertical dimension,
Postens nummer:
176721
Posten skapad:
2013-05-08 13:44
Posten ändrad:
2013-08-15 13:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007