transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strukturella samhällsförändringar och kulturarvsprocesser – exemplet malmfälten

Structural societal changes and heritage processes – two cases from the mining districts in northern Sweden

Författare och institution:
Ola Wetterberg (Institutionen för kulturvård); Birgitta Svensson (-)
Publicerad i:
MÅNGVETENSKAPLIGA MÖTEN FÖR ETT BREDDAT KULTURMILJÖARBETE, s. 65-74
ISBN:
978-91-7209-670-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Riksantikvarieämbetet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this article we try to highlight some general points that our project has touched upon. The fo- cus is on how the cultural environments both change and alter the physical and cultural values in societies under great pressure for change. We have conducted several different case studies inclu- ding some in the ore fields of northern Sweden. Special attention is paid to the different situa- tions in Kiruna and Malmberget due to the increase in the world market price of iron ore, since this type of radical structural change in society have a significant impact on the cultural heritage. The ore is located underneath existing towns and settlements, which means that communities like Kiruna and Malmberget are experiencing major changes in their living environments as well as in people ́s visions about the historic environment future.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Miljöanalys och bygginformationsteknik ->
Fysisk planläggning
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Annan samhällsbyggnadsteknik
Nyckelord:
kulturarv, heritage, planning, strukturförändring
Postens nummer:
176694
Posten skapad:
2013-05-08 11:48
Posten ändrad:
2013-05-08 20:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007