transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Adrenalectomy in Cushing syndrome--24 cases without fatal outcome].

Adrenalektomi vid Cushings syndrom--24 fall utan mortalitet.

Författare och institution:
Svante Jansson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Håkan Ahlman (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Bo Wängberg (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Läkartidningen, 100 ( 13 ) s. 1163
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Adrenalectomy, adverse effects, Cushing Syndrome, surgery, Humans, Treatment Outcome
Postens nummer:
176686
Posten skapad:
2013-05-08 11:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007