transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Glukagonom-en tumörform med mångfacetterad klinisk bild.

Författare och institution:
K Andersson (-); Bo Wängberg (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Bo Ahrén (-); Lars-Eric Tisell (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Håkan Ahlman (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Läkartidningen, 93 s. 2935-2939
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
176669
Posten skapad:
2013-05-08 09:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007