transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Amine synthesizing enzymes, peptides, growth factors and oncogene products in midgut carcinoid tumors and pheochromocytomas in tissue culture.

Författare och institution:
Håkan Ahlman (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Annica Dahlström (Institutionen för anatomi och cellbiologi); M Goldstein (-); S Jansson (-); A McRae (-); Ola Nilsson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Bo Wängberg (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Tyrosine hydroxylase. Naoi M& Parvez SH., s. 71-89
ISBN:
9067641545
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
VSP International Science Publishers, Zeist.
Förlagsort:
The Netherlands
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
Postens nummer:
176633
Posten skapad:
2013-05-07 11:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007