transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Functional Mannose-Binding Lectin Haplotype Variants are Associated with Alzheimer's Disease

Författare och institution:
Annica Sjölander (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); L. Minthon (-); L. Nuytinck (-); E. Vanmechelen (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of Alzheimers Disease, 35 ( 1 ) s. 121-127
ISSN:
1387-2877
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Mannan-Binding lectin (MBL) is a serum lectin and an important constituent of the innate immune system. Processes linked to the innate immune response have previously been implicated in Alzheimer's disease (AD). MBL is associated with blood vessels in the brain and AD patients demonstrate lower MBL levels in the cerebrospinal fluid compared to controls. We investigated six single nucleotide polymorphisms, linked to MBL deficiency, in the corresponding MBL2 gene in AD patients and controls. Two MBL2 haplotypes, LXP and LYQ, were significantly associated with AD risk (OR = 1.6, p = 0.01 and OR = 1.5, p = 0.02, respectively). The present study is the first investigating MBL2 genotypes and haplotypes in relation to AD. Our findings support that the MBL2 gene impact the disease risk.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
Postens nummer:
176622
Posten skapad:
2013-05-07 10:46
Posten ändrad:
2015-01-16 15:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007