transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tillgänglighet och mobilitet öppnar naturupplevelserna.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i tidningen Ljusnan den 7 maj 2013.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Funktionshinder, tillgänglighet, naturupplevelser, Naturvårdsverket, Handisam, Riksantikvarieämbetet
Postens nummer:
176605
Posten skapad:
2013-05-07 09:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007