transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Layered intrusions of the Ulvö dolerite complex, Ångermanland, Sweden.

Geologiska Inst. Publ. A 36.

Författare och institution:
Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper)
Antal sidor:
213
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Chalmer Tekniska Högskola/Göteborgs Universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1980
Språk:
engelska
Datum för examination:
1980-12-18
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
Layerd intrusion, gabbro, pyroxene, olivine, Fe-Ti oxide
Postens nummer:
176594
Posten skapad:
2013-05-06 16:28
Posten ändrad:
2013-05-06 19:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007