transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comparison of survival between malignant neuroendocrine tumours of midgut and pancreatic origin.

Författare och institution:
V Johanson (-); Lars-Eric Tisell (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Lars Olbe (-); Bo Wängberg (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Ola Nilsson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Håkan Ahlman (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
British journal of cancer, 80 ( 8 ) s. 1259-61
ISSN:
0007-0920
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The survival of 64 consecutive patients with disseminated midgut carcinoid tumours was compared in a retrospective study with that of 25 consecutive patients with sporadic malignant endocrine pancreatic tumours treated according to similar surgical principles. The presence of hepatic metastases implied a worse prognosis in neuroendocrine tumours of pancreatic rather than midgut origin. This infers that these tumour types must be separated when treatments are evaluated.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Adolescent, Adult, Aged, Carcinoid Tumor, pathology, Carcinoma, Neuroendocrine, pathology, secondary, Female, Humans, Intestinal Neoplasms, pathology, Liver Neoplasms, secondary, Male, Middle Aged, Neoplasm Staging, Pancreatic Neoplasms, pathology, Prognosis, Retrospective Studies, Survival Analysis
Postens nummer:
176579
Posten skapad:
2013-05-06 15:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007