transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Somatostatin receptor scintigraphy in medullary thyroid carcinoma.

Författare och institution:
Lars-Eric Tisell (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Håkan Ahlman (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Bo Wängberg (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); G Hansson (-); J Mölne (-); Ola Nilsson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Göran Lindstedt (-); M Fjälling (-); Eva Forssell-Aronsson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
The British journal of surgery, 84 ( 4 ) s. 543-7
ISSN:
0007-1323
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
111In-radiolabelled (DTPA-D-Phe1)-octreotide scintigraphy can be used to localize neuroendocrine tumours expressing somatostatin receptors (SSTRs). The aim of this paper was to analyse the importance of tumour volume and growth for the visualization by SSTR scintigraphy of metastases from medullary thyroid carcinoma (MTC).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Blotting, Northern, Female, Humans, Immunohistochemistry, Lymphatic Metastasis, Male, Middle Aged, Multiple Endocrine Neoplasia Type 2a, complications, Octreotide, analogs & derivatives, diagnostic use, Pentetic Acid, analogs & derivatives, diagnostic use, Receptors, Somatostatin, metabolism, Thyroid Neoplasms, complications, pathology, radionuclide imaging, Thyroidectomy
Postens nummer:
176564
Posten skapad:
2013-05-06 14:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007