transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Histidine decarboxylase expression and histamine metabolism in gastric oxyntic mucosa during hypergastrinemia and carcinoid tumor formation.

Författare och institution:
Lars Kölby (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Bo Wängberg (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Håkan Ahlman (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); I M Modlin (-); G Granérus (-); E Theodorsson (-); Ola Nilsson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Endocrinology, 137 ( 10 ) s. 4435-42
ISSN:
0013-7227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Histamine is an important stimulator of gastric acid secretion. In experimental animals, inhibition of acid secretion by long term histamine2 receptor blockade causes hypergastrinemia, proliferation of enterochromaffin-like (ECL) cells, and formation of histamine-producing gastric carcinoids. The aim of this study was to examine the role of gastrin in histamine synthesis and metabolism of the oxyntic mucosa of normal, hyperplastic, and carcinoid-bearing Mastomys natalensis. Administration of exogenous gastrin to normal animals increased histidine decarboxylase (HDC) messenger RNA (mRNA) expression in the oxyntic mucosa within 30 min, indicating that gastrin stimulates histamine synthesis by regulating HDC mRNA abundance. Endogenous hypergastrinemia, induced by short term histamine2 receptor blockade (loxtidine) for 3-29 days, did not induce tumors, but enhanced the expression of HDC mRNA (2- to 4-fold elevated) and histamine contents (2-fold elevated) in the oxyntic mucosa. Long term histamine2 receptor blockade (7-21 months) resulted in sustained hypergastrinemia and ECL tumor formation. Tumor-bearing animals had a 4-fold increase in HDC mRNA expression and histamine contents of the oxyntic mucosa. Urinary excretion of the histamine metabolite methyl-imidazole-acetic acid was 2-fold elevated. Tumor-bearing animals recovering from histamine2 receptor blockade were normogastrinemic and had normal levels of HDC mRNA and histamine in the oxyntic mucosa as well as normal excretion of methyl-imidazole-acetic acid. The results indicate that ECL cell carcinoids developing during hypergastrinemia are well differentiated tumors that respond to high gastrin levels with increased histamine synthesis and secretion.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Nyckelord:
Animals, Carcinoid Tumor, etiology, metabolism, Female, Gastric Mucosa, metabolism, Gastrins, blood, pharmacology, Histamine H2 Antagonists, administration & dosage, pharmacology, Histamine Release, Histidine Decarboxylase, genetics, metabolism, Male, Muridae, Parietal Cells, Gastric, metabolism, RNA, Messenger, metabolism, Stomach, metabolism, Stomach Neoplasms, etiology, metabolism, Time Factors, Tissue Distribution, Triazoles, administration & dosage, pharmacology
Postens nummer:
176557
Posten skapad:
2013-05-06 14:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007