transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Adrenocortical carcinoma--diagnostic and therapeutical implications.

Författare och institution:
Håkan Ahlman (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Svante Jansson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Bo Wängberg (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Lars-Eric Tisell (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Tore Scherstén (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); G Hansson (-); Bengt-Åke Bengtsson (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för internmedicin); I Ernest (-); C E Jakobsson (-); S Lindstedt (-)
Publicerad i:
The European journal of surgery = Acta chirurgica, 159 ( 3 ) s. 149-58
ISSN:
1102-4151
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To evaluate the results of treatment of a consecutive series of patients with adrenocortical carcinoma who presented during the six year period 1985 to 1991.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Adrenal Gland Neoplasms, diagnosis, metabolism, therapy, Adrenal Rest Tumor, diagnosis, metabolism, pathology, therapy, Adult, Aged, Carcinoma, diagnosis, metabolism, therapy, Chemotherapy, Adjuvant, Female, Humans, Kidney Neoplasms, diagnosis, metabolism, therapy, Male, Middle Aged, Mitotane, therapeutic use, Neoplasm Metastasis
Postens nummer:
176549
Posten skapad:
2013-05-06 13:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007