transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hyperthermic liver perfusion chemotherapy in the foregut carcinoid syndrome.

Författare och institution:
Tore Scherstén (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Håkan Ahlman (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Bo Wängberg (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); G Granérus (-); L Grimelius (-)
Publicerad i:
Lancet, 338 ( 8766 ) s. 568-9
ISSN:
0140-6736
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1991
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols, therapeutic use, Bronchial Neoplasms, drug therapy, Carcinoid Tumor, drug therapy, Chemotherapy, Cancer, Regional Perfusion, methods, Humans, Hyperthermia, Induced, Liver Neoplasms, drug therapy, secondary, Male, Middle Aged
Postens nummer:
176543
Posten skapad:
2013-05-06 13:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007