transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intrahepatic cholestasis of pregnancy and associated adverse pregnancy and fetal outcomes: a 12-year population-based cohort study.

Författare och institution:
E Wikström Shemer (-); Hanns-Ulrich Marschall (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Jf Ludvigsson (-); O Stephansson (-)
Publicerad i:
BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, 120 ( 6 ) s. 717-23
ISSN:
1471-0528
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To determine the risk for adverse pregnancy and fetal outcomes in intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar ->
Obstetrik och gynekologi
Nyckelord:
Bile acids;gestational diabetes;intrahepatic cholestasis of pregnancy;intrauterine fetal death;obstetric cholestasis;pre-eclampsia;stillbirth;ursodeoxycholic acid
Postens nummer:
176525
Posten skapad:
2013-05-06 09:37
Posten ändrad:
2013-06-20 10:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007