transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Myths and realities of the ESS project: A systematic scrutiny of readily accepted ‘truths’.

Författare och institution:
Olof Hallonsten (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Legitimizing ESS: Big Science as a collaboration across boundaries.,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nordic Academic Press
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskningspolitik
Postens nummer:
176484
Posten skapad:
2013-05-03 14:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007