transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Management: An advanced introduction

Redaktör(er):
Lars Strannegård (-); Alexander Styhre (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation)
ISBN:
9789144093284
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
176428
Posten skapad:
2013-05-02 13:11
Posten ändrad:
2013-05-15 08:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007