transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rättskonstruktören och borgensinstitutet

Författare och institution:
Claes Martinson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Oikeuden Avantgarde, Juhlajulkaisu Juha Karhu (Festskrift till Juha Karhu), s. 177-196
ISBN:
978-952-14-1894-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Talentum Media Oy
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt
Nyckelord:
Krediträtt, Rättsteori, Borgen, Rättskonstruktion, Rättskonstruktör, Guaranteeing, Garantavtal,
Postens nummer:
176355
Posten skapad:
2013-04-30 09:42
Posten ändrad:
2013-04-30 09:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007