transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Solvent Effects on Halogen Bond Symmetry

Författare och institution:
Anna-Carin Carlsson (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Martin Uhrbom (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Alavi Karim (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Ulrika Brath (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Jürgen Gräfenstein (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Mate Erdelyi (Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet & Institutionen för kemi och molekylärbiologi)
Publicerad i:
CrysteEngComm, 15 ( 16 ) s. 3087-3092
ISSN:
1466-8033
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
The symmetric arrangement of the iodine and bromine centred 3-center–4-electron halogen bond is revealed to remain preferred in a polar, aprotic solvent environment. Acetonitrile is unable to compete with pyridine for halogen bonding; however, its polarity weakly modulates the energy of the interaction and influences IPE-NMR experiments.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Organisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Organisk kemi ->
Fysikalisk organisk kemi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Läkemedelskemi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Läkemedelskemi ->
Farmaceutisk kemi
Nyckelord:
halogen bond, NMR, symmetry
Projekt:
Understanding Halogen Bonding in Solution: Investigation of Yet Unexplored Interactions with Applications in Medicinal Chemistry (HALOGEN) (EC/FP7/259638)
Postens nummer:
176350
Posten skapad:
2013-04-30 08:49
Posten ändrad:
2013-10-18 14:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007