transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Potential tumor biomarkers identified in ovarian cyst fluid by quantitative proteomic analysis, iTRAQ.

Författare och institution:
Björg Kristjansdottir (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Kristina Levan (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Karolina Partheen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Elisabet Carlsohn (Institutionen för biomedicin); Karin Sundfeldt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Clinical proteomics, 10 ( 1 ) s. 4
ISSN:
1542-6416
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Epithelial-derived ovarian adenocarcinoma (EOC) is the most deadly gynecologic tumor, and the principle cause of the poor survival rate is diagnosis at a late stage. Screening and diagnostic biomarkers with acceptable specificity and sensitivity are lacking. Ovarian cyst fluid should harbor early ovarian cancer biomarkers because of its closeness to the tumor. We investigated ovarian cyst fluid as a source for discovering biomarkers for use in the diagnosis of EOC.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi
Nyckelord:
Ovarian adenocarcinoma, Ovarian cyst fluid, Tumor biomarker, Mass spectrometry, iTRAQ
Ytterligare information:
© 2013 Kristjansdottir et al.; licensee BioMed Central Ltd. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited
Postens nummer:
176315
Posten skapad:
2013-04-29 15:28
Posten ändrad:
2013-04-29 15:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007