transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The normativity of the concept of heteronormativity

Författare och institution:
Marcus Herz (-); Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Gender and Education Biennial conference, 2013, Compelling diversities, educational intersections: Policy, Practice, Parity,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
176254
Posten skapad:
2013-04-27 11:38
Posten ändrad:
2013-11-19 09:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007