transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Two-scale Convergence and Homogenization of Some Partial Differential Equations

Författare och institution:
Hermann Douanla (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie, ISSN 0346-718X; nr 3531
ISBN:
978-91-7385-850-2
Antal sidor:
182
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Datum för examination:
2013-05-31
Tidpunkt för examination:
14:15
Lokal:
Room Pascal, Mathematical Sciences, Chalmers Tvärgata 3, Chalmers.
Opponent:
Pr. Andrea Braides
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Materialteknik ->
Kompositmaterial och -teknik
Nyckelord:
Homogenization. Two-scale convergence. Perforated domains. Eigenvalue problem. Ergodic algebra. Algebra with mean value. Gelfand transform. Sigma-convergence. Navier-Stokes equation. Deterministic fissured medium.
Chalmers styrkeområden:
Materialvetenskap
Postens nummer:
176240
Posten skapad:
2013-04-26 17:23
Posten ändrad:
2016-08-15 10:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007