transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stad i rörelse: stadsomvandlingen och striderna om Haga och Christiania

Författare och institution:
Håkan Thörn (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
ISBN:
978-91-7389-426-5
Antal sidor:
496
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Atlas Akademi
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
stadsomvandling, gentrifiering, urbana rörelser, Haga, Christiania
Postens nummer:
176206
Posten skapad:
2013-04-26 13:54
Posten ändrad:
2013-08-22 16:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007