transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Role of Culture and Understanding in Research

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Social Epistemology Review and Reply Collective, 2 ( 5 ) s. 1-11
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Research, Culture, Indigeneous psychology
Ytterligare information:
Länk: http://wp.me/p1Bfg0-JL [Invited response to Hwang, K.-K. (2013). Linking science to culture: Challenge to psychologists. Social Epistemology, 27 (1), 105-122.]
Postens nummer:
176108
Posten skapad:
2013-04-24 18:07
Posten ändrad:
2013-05-14 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007