transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Commentary to Matsuda et al., Ann Surg Oncol, Sep 18, 2012 [Epub Ahead of Print].

Författare och institution:
Karl Kodeda (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); R J Heald (-)
Publicerad i:
Annals of surgical oncology,
ISSN:
1534-4681
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Postens nummer:
176011
Posten skapad:
2013-04-23 15:16
Posten ändrad:
2013-09-24 11:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007