transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Functional assessment of high-grade ICA stenosis with duplex ultrasound and transcranial Doppler.

Författare och institution:
Helene Zachrisson (-); Marita Fouladiun (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Christian Blomstrand (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Jan Holm (-); Reinhard Volkmann (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
Clinical physiology and functional imaging, 32 ( 3 ) s. 241-6
ISSN:
1475-097X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Duplex ultrasound (DUS) has shown a >90% accuracy compared to angiography, concerning the degree of internal carotid artery (ICA) stenosis. However, uncertainty may occur in a severe stenosis, in which peak systolic velocity (PSV) may decrease owing to high flow resistance or high backward pressure. We investigated intracranial collateral flows using transcranial Doppler (TCD) to further evaluate the hemodynamic significance of high-grade ICA stenosis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Adult, Aged, Aged, 80 and over, Blood Flow Velocity, Carotid Artery, Internal, physiopathology, ultrasonography, Carotid Stenosis, physiopathology, ultrasonography, Cerebrovascular Circulation, Circle of Willis, physiopathology, ultrasonography, Collateral Circulation, Female, Hemodynamics, Humans, Magnetic Resonance Angiography, Male, Middle Aged, Predictive Value of Tests, Prognosis, Regional Blood Flow, Retrospective Studies, Severity of Illness Index, Sweden, Ultrasonography, Doppler, Duplex, Ultrasonography, Doppler, Transcranial
Postens nummer:
175992
Posten skapad:
2013-04-23 13:22
Posten ändrad:
2013-05-10 11:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007