transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Länkstenen

Författare och institution:
Calle Flognman (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM)
Publicerad i:
Nämnaren, ( 2012:2 ) s. s. 45-47
ISSN:
0348-2723
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Genom att använda marksten kan elever få lösa verkliga matematikproblem som de tidigare inte har mött. Detta undersökande arbetssätt kan väcka elevernas engagemang och ger även läraren möjlighet att ställa sig frågan Vilka förmågor kommer till uttryck när de redovisar sitt arbete?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
Matematikundervisning, undersökande arbetssätt
Postens nummer:
175984
Posten skapad:
2013-04-23 12:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007