transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

I spåren av en bemanningsförändring. En studie av sjuksköterskors arbete på en kirurgisk vårdavdelning

Författare och institution:
Solveig M Lundgren (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Gothenburg studies in educational sciences / Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0436-1121
ISBN:
91-7346-426-0
Antal sidor:
87
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Datum för examination:
2002-03-01
Tidpunkt för examination:
09.15
Lokal:
Arvid Wallgrens backe
Opponent:
Elsy Athlin
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Change, all-RN, allocation of nursing time, job satisfaction, conception of work, holistic view, awareness of circumstances, work approach, versatility
Postens nummer:
175870
Posten skapad:
2013-04-21 10:48
Posten ändrad:
2013-04-21 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007