transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"De e du som e experten". Roller, normer och perspektiv i ett textsamtal mellan en språkvårdare och en skribent i myndighetsmiljö

Författare och institution:
Andreas Nord (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Svenskans beskrivning 32. Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning. Karlstad den 13–14 oktober 2011, s. 222–233
ISBN:
978-91-7063-490-1
ISSN:
1102-3619
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
interprofessionella textsamtal, klarspråksarbete, praktiskt språkvårdsarbete
Postens nummer:
175864
Posten skapad:
2013-04-19 16:07
Posten ändrad:
2016-10-16 12:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007