transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barn kan öva upp empati genom djur

Författare och institution:
Agneta Simeonsdotter Svensson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Djurskyddet Sverige, 2012-10-17 ( Pressmeddelanden )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Respekt, Empati, Djur, Etilk
Postens nummer:
175859
Posten skapad:
2013-04-19 14:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007